Przegląd Powszechny

A A A

Psychika pod presją cywilizacji

Psychika pod presją cywilizacji

Przegląd Powszechny

Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884

Spis treści

Krzysztof Ołdakowski
Cierpienia psychiczne współczesnych ludzi

Andrzej Kokoszka
Zaburzenia psychiczne: rola jednostki, rola społeczeństwa
Wyjaśnianie objawów zaburzeń psychicznych sytuacją społeczną jest kuszącym sposobem zachowania dobrego obrazu samego siebie w obliczu złego otoczenia. W większości przypadków takie wyjaśniania są iluzją.

Musi się chcieć
Z profesorem Mirosławem Dłużniewskim rozmawia Krzysztof Ołdakowski SJ
Osoba pozostawiona z problemami psychicznymi sama sobie wcześniej czy później „wyląduje” u lekarza. Bo zła kondycja psychiczna zawsze obciąża zdrowie fizyczne.

Cierpienia psychiczne a przemiany psychiatrii
Z Richardem Rechtmanem, psychiatrą i antropologiem, rozmawia Natalie Sarthou-Lajus
Psychiatrów z praktyką, specjalistów w dyscyplinach pokrewnych oraz polityki interesuje dziś zwłaszcza cierpienie psychiczne jako znak niesprawiedliwego cierpienia.

Agnieszka Lewandowska-Kąkol
Muzyka i mózg
Badacze są zgodni co do tego, że nasze muzyczne uzdolnienia stały się możliwe dzięki wykorzystaniu układów mózgowych, które powstały w innym celu. Jesteśmy jednak gatunkiem w nie mniejszym stopniu muzycznym niż mówiącym.

Dk. Bogdan Sadowski
Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem (Ps 62,12)

Emilian, wąchaj czas
Z Emilianem Kamińskim rozmawia Klaudia Iwanicka
Wiem, co to jest bieda czy bezdomność. Skąd wiem – to moja rzecz. Wiem, co to znaczy przegrać. To znaczy – sporo już wiem.

Jan Kłossowicz
Pan Adam
O Adamie Hanuszkiewiczu (1924–2011)
Należał do reżyserów, którzy zadecydowali o wielkości naszego teatru w drugiej połowie XX wieku. Był pośród nich postacią najbardziej barwną i był też najbardziej kontrowersyjnie oceniany. Tak go zapamiętam.

Maria Kąkol
Obojętność wobec zła
Zjawisko moralne w aspektach filozoficznym i psychologicznym
Skoro tak wiele osób opuszcza własną a potrzebującą rodzinę, trudno ufać, że ktokolwiek uszanuje prawo moralne w odniesieniu do obcych.

Ewa Pluta
Uziemieni
Reportaż

Grzegorz Dobroczyński SJ
Jak młodym mówić o Bogu
Z debaty, którą przeprowadziłem z setką licealistów w Toruniu, wynika, że wbrew wielu obiegowym opiniom młodzież wykazuje się wiedzą religijną na poziomie pojęciowym. Młodzież oczekuje wyjaśnienia bulwersujących ją w Kościele spraw. Chce dialogu.

Po świata krawędzie
Z Jackiem Moskwą, autorem czterotomowej biografii „Droga Karola Wojtyły”, rozmawia Magdalena Bajer
Może ta książka powinna się nazywać „Świat Karola Wojtyły”, bo jest w niej dużo o świecie. O świecie w epoce przełomowej i o wpływie, jaki Wojtyła wywarł.

Jacek Głażewski
Przypowieść o kostce cukru
Międzypokoleniowe zerwanie obserwowane we współczesnym życiu intelektualnym wynika z unieważnienia więzi, która wymaga wspólnoty, spotkania i dialogu. W pewnym sensie zignorowano potencjał tkwiący w młodej generacji.

Sławomir Zatwardnicki
Egzegeza zdrowieje od głowy
Benedykta XVI troska o interpretację Pisma Świętego
W licznych wystąpieniach Benedykt XVI zwraca uwagę na niebezpieczeństwo takiego badania Biblii, które ogranicza się do metody historyczno-krytycznej.

Jan Tomkowski
Ostatnia miłość
Może być darem i oczyszczeniem, choć bywa tragedią i przekleństwem. Zawsze jest buntem przeciwko starości, przemijaniu i śmierci. Oczywiście buntem daremnym, ale jakże heroicznym.

Jerzy Gaul
W orszaku wodza
Uwagi na marginesie „Dzienników ze Spandau” Alberta Speera
Zagadką III Rzeszy nie byli ludzie z nizin, którzy zwietrzyli szansę wdarcia się na dawniej niedostępne szczyty władzy, lecz porządni obywatele, którzy masowo przeszli na stronę nazistów. Albert Speer należał do najwybitniejszych ich przedstawicieli.

Sesje – sympozja

Paulina Czaja, Natalia Nicholls
Schyłek sekularyzacji – początek nowej duchowości?
II Kongres Religioznawczy „Religie i Religijność w Świecie Współczesnym”, 12-15 września 2011 roku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; organizator: Polskie Towarzystwo Religioznawcze

TEATR

Paulina Borek-Ofira: Malutka rodzinna wiwisekcja
(Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, „Sieroty”, Dennis Kelly; reżyseria – Grażyna Kania)

MUZYKA

Agnieszka Lewandowska-Kąkol: Mistrzowski wieczór
(„Koncert monograficzny Krzysztofa Pendereckiego w Filharmonii Narodowej”)

FILM

Sławomir Kwiecień: W zgodzie z naturą
(Syberia, Monamour, reżyseria – Sława Ross)

Marek Kotyński CSsR: Kino szukające wartości
(27. Warszawski Festiwal Filmowy 2011)

TELEWIZJA

Jan Kłossowicz: Homo sapiens digitalis
(„Jak urządzić nasz cyfrowy świat?”)

KSIĄŻKI

Mieczysław Orski: Pod presją ciała
(Marta Magaczewska, „Bahama yellow”)

Marcin Cielecki: Tyle o tym
(Mariusz Czubaj, „Kołysanka dla mordercy”)

Bartosz Wieczorek: Metafizyka powraca na katedry
(Sebastian Tomasz Kołodziejczyk /red./, „Przewodnik po metafizyce”)

Jacek Uglik: W stronę poezji nieelitarnej
(Brian Patten, „Teraz będziemy spać, leżeć bez ruchu lub ubierzemy się na powrót”)

Krzysztof Ołdakowski SJ: Zapis zmagań o prawdę i wolność
(Anka Kowalska, „Folklor tamtych lat”)

Emilia Kolinko: „Mogłaby to być opowieść o ciszy”
(Monika Bułaj, „Boży ludzie”)

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.