Przegląd Powszechny

A A A

Emigranci – ambasadorowie dwóch kultur

Emigranci – ambasadorowie dwóch kultur

Przegląd Powszechny

Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884

Spis treści

Krzysztof Ołdakowski SJ
Emigranci – wędrowcy szukający domu

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
Nie polujemy na łabędzie
Polacy na emigracji
W 2010 roku z kraju wyjechało 120 tysięcy osób, głównie do pracy. Czy można mówić o „drugiej fali emigracji”? Jakie sieci społeczne tworzą Polacy? Czy „polskie piekiełko” przenosi się za granicę?

Jerzy Klyszcz, Grzegorz Tomczak, Dominika Kurek-Chomycz, Marcin Dobrucki, Magda Konarska, Beata Rawdanowicz, Alheli Dunin-Borkowska
Podwójne źródło
Ankieta wśród Polaków na emigracji: w Niemczech, we Francji, w Belgii, Finlandii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Peru.

Leszek Gęsiak SJ
Między wielokulturowym tyglem a narodowym gettem
Najpoważniejszymi niebezpieczeństwami dla właściwej integracji może być zarówno bezkrytyczne poddanie się procesowi asymilacji, jak i zamknięcie się na wpływy nowego środowiska.

Olga Fedorova
Europa w środku Syberii
Reportaż

Dk. Bogdan Sadowski
Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem (Ps 62,12)

Aleksandra Brzemia-Bonarek
Homoseksualizm a zdolność do zawarcia małżeństwa
Perspektywa kanoniczna
Jakie warunki muszą być spełnione, by homoseksualizm stanowił przesłankę do orzeczenia nieważności małżeństwa?

W stulecie urodzin Pianisty
Władysław Szpilman, 5 grudnia 1911 – 6 lipca 2000
Miał wielką łatwość komponowania, stawał przy fortepianie, opierał jedną nogę na krześle i pisał – wspomina Halina Szpilmanowa w rozmowie z Klaudią Iwanicką.

Agnieszka Lewandowska-Kąkol
„Wieniawski” wciąż walczy o prestiż
Historia Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych imienia Henryka Wieniawskiego liczy sobie już siedemdziesiąt sześć lat. Trwa batalia o jego międzynarodowy wymiar.

Jerzy Klechta
Duchowość chuligana wolności
Pięćdziesiąt lat temu zmarł Andrzej Bobkowski, duchowy i intelektualny buntownik. Mało kto tak kochał życie, cieszył się każdym – jak pisał – głupstwem.

Marcin Cielecki
Katolicki żywot
Jaki obraz polskiej religijności skupionej wokół Ewangelii wyłania się z powieści: „Katoniela” Ewy Madeyskiej, „Żywoty świętych osiedlowych” Lidii Amejko i „Polskie rekolekcje” Piotra Kobzy?

Krzysztof Tarnowski
Całunu Turyńskiego przypadek wyjątkowy
Ten niezwykły przedmiot jest obiektem wielowiekowych sporów, nabożnego kultu, obojętności, niepokoju, nawet agresji. Czy w XIV wieku odnalazł się w Europie przypadkowo?

Michał Jagiełło
Sokrat Wspaniały
Jubileusz Sokrata Janowicza
Opinie Sokrata Janowicza stały się poważną częścią dyskursu o dzisiejszym polskim postrzeganiu wschodnich rubieży Rzeczypospolitej i o pożądanej polityce Polski wobec mniejszości narodowych.

Ks. Jan Sochoń
Wiersze

TEATR

Paulina Borek-Ofiara: FFJ, czyli fantastycznie fałszująca Janda
(Teatr Telewizji, „Boska” Peter Quilter; reżyseria – Andrzej Domalik)

Anna Grodecka: Kto się czubi, ten się lubi 4200
(Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, „Wiele hałasu o nic” William Szekspir; reżyseria – Tadeusz Bradecki)

MUZYKA

Agnieszka Lewandowska-Kąkol: Tatry muzyką przemawiające
(„Głosy gór w muzyce i fotografii”)

FILM

Sławomir Kwiecień: Nawet tchórzostwo jest rzeczą ludzką
(„Wymyk”; reżyseria –Greg Zgliński)

TELEWIZJA

Jan Kłossowicz: W labiryncie kultury
(„Jacy są ci Czesi?”)

KSIĄŻKI

Adriana Szymańska: Wskrzeszanie świata
(Bogusława Latawiec, „Gdyby czas był ziemią”)

Mieczysław Orski: Ślady wciąż żywej historii
(Ludwik Hering, „Ślady”)

Bartosz Wieczorek: Człowiek – poszukiwacz Boga
(Maria Małgorzata Baranowska, „Bóg w myśli Schelera”)

Marcin Cielecki: Nagi król
(Andrzej Franaszek, „Miłosz. Biografia”)

Jacek Uglik: I tak go lubię!
(Marcin Świetlicki, „Wiersze”)

Piotr Pieńkosz: Wędrówka ludów trwa
(Paul Scheffer, „Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym”)

Anna Maziuk: One także pisały historię
(Łukasz Modelski, „Dziewczyny wojenne”)

Agnieszka Humeniuk: Siła wiary i modlitwy
(Maria z Esterházych Mycielska, „Ułaskawiony na śmierć”)

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.