Przegląd Powszechny

A A A

Biednych zawsze mieć będziecie…

Biednych zawsze mieć będziecie...

Przegląd Powszechny

Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884

Spis treści

Krzysztof Ołdakowski
Wyzwania wobec biedy i wykluczenia

Elżbieta Tarkowska
Polska bieda, polscy biedni
Bieda nie jest problemem wyłącznie ludzi biednych ani też badaczy ubóstwa, lecz całego społeczeństwa. Także tego, które od biedy się odwraca.

SOS: bieda
Co decyduje o tym, że ktoś żyje w biedzie? Czy społeczeństwo jest wadliwie urządzone? Czy potrafimy sobie nawzajem pomagać? Rozmawiają: Agnieszka Domka, Zbigniew Drążkowski, Tomasz Rakowski, Marek Seretny i Julia Wygnańska.

Ks. Marek Lis
Oblicza wykluczenia w polskim kinie
We współczesnym polskim kinie komedie, które nie mówią o prawdziwych ludziach, ich upokorzeniach i cierpieniach, nie są jedynym, co ukazuje się oczom widzów.

Leszek Jerzy Jasiński
Wiara i praca – zgodność czy konflikt?
Czy wiara religijna przyczynia się do sukcesu gospodarczego społeczeństw? Jak widzą pracę i życie gospodarcze największe religie świata?

Tadeusz Wołoszyn SJ
Kościół a życie gospodarcze
Kościół nie tworzy systemów gospodarczych. Ta sprawa należy do władzy politycznej. Wytycza natomiast kierunki działania i wydaje sąd moralny w kwestiach gospodarczych i społecznych.

Dk. Bogdan Sadowski
Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem (Ps 62,12)

Drama w życiu i na scenie
Z Haliną Machulską, aktorką, reżyserką, założycielką ogniska teatralnego przy Teatrze Ochoty i prezes Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak.

Marek Bernacki
Papieska oda Czesława Miłosza
Nienowoczesne odnowienie klasycznego gatunku
W okolicznościowej „Odzie” Miłosz po raz pierwszy wyznał publicznie, jak bardzo ceni Jana Pawła II i że dopatruje się w jego nauczaniu znaku Opatrzności.

Agnieszka Lewandowska-Kąkol
Partytura życia. O Henryku Wieniawskim
Jakieś wewnętrzne ciepło bije z tej muzyki, a jej wszechobecny liryzm nigdy nie nabiera manier wyświechtanej, banalnej konwersacji.

Iwona Lorenc
Sztuka, nie-sztuka
Jak przedstawia się relacja między sztuką współczesną a współczesną teorią filozoficzną w dobie, którą najcelniej oddają dwie kategorie: nieodróżnialność – w odniesieniu do sztuki – i odróżnicowanie – w odniesieniu do kultury, w tym teorii filozoficznej?

Agata Woźniczek
Trudny dialog
Lektura „Niezbędnika ateisty” Piotra Szumlewicza (Warszawa 2010) skłania do refleksji nad współistnieniem chrześcijan i ateistów w polskim państwie i w przestrzeni publicznej.

Jako dziecko kopiowałem Matejkę i Kossaka
Nasz rynek księgarski jest zarzucony przedrukami słabych książek zachodnich, a dla polskich ilustratorów brakuje miejsca – z Januszem Stannym, ilustratorem, rozmawia Klaudia Iwanicka.

Jan Tomkowski
Kolory powietrza. O Henrym Jamesie
W najwybitniejszych utworach dominuje wprost niewyobrażalna delikatność paraliżująca niekiedy czytelnika. James należy do najsubtelniejszych pisarzy naszego kręgu kulturowego.

Michał Pędracki
Niebiańska Dziewczynka
Reportaż z Jakucka

TEATR

Paulina Borek-Ofiara: Dosadnie, bez wyczucia
(Teatr Kamienica w Warszawie, „I tak Cię kocham”; reżyseria – Emilian Kamiński)

MUZYKA

Agnieszka Lewandowska-Kąkol: Sezon koncertowy na UMFC
(„Portret kompozytora”)

FILM

Jan Pniewski: Kościelna depresja
(„Habemus Papam”; reżyseria – Nanni Moretti)

TELEWIZJA

Jan Kłossowicz: Zapowiedź burzy
(„Czyli co wynika z wakacyjnego oglądania telewizji”)

KSIĄŻKI

Adriana Szymańska: Między istotą a rzeczą
(Wojciech Gawłowski, „Lunapark nieśmiertelności”)

Mieczysław Orski: „Jestem progiem nie do przekroczenia…”
(Brygida Helbig, „Enerdowce i inne ludzie, czyli jak nie zostałem bohaterem”)

Bartosz Wieczorek: Chrystus objawieniem człowieka
(Robert Skrzypczak, „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II”)

Tomasz Jędrzejewski: O czym piszę, kiedy piszę o Murakamim
(Haruki Murakami, „O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu”)

Jacek Poznański SJ: Nadzieja prowadzi do prawdziwego Boga
(Tomáš Halík, „Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa”)

Sławomir Zatwardnicki: 100% Ziemkiewicza w Ziemkiewiczu?
(Rafał A. Ziemkiewicz, „Zgred”)

Marcin Cielecki: Człowiek w czapce monomacha
(Jan Sobczak, „Mikołaj II – ostatni car Rosji. Studium postaci i ewolucji władzy”)

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.