Przegląd Powszechny

A A A

Błogosławiony Jan Paweł II

Błogosławiony Jan Paweł II

Przegląd Powszechny

Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884

Spis treści

Krzysztof Ołdakowski SJ – Pamięć o Janie Pawle II

Był człowiekiem w potrzebie. Z arcybiskupem Piero Marinim rozmawia Piotr Dziubak
Można uważać, że był widziany jako papież ustanawiający nowe rekordy w życiu Kościoła. Właśnie tego typu postrzegania Wojtyły chciałbym unikać. To nie rekordzista, ale osoba żyjąca miłością do Boga i do człowieka. Obrońca życia, pokoju, sprawiedliwości.

Jacek Moskwa – Karol Wojtyła: wybór drogi
Podstawowe pytanie brzmi: czy droga artystyczna była poważną kontrpropozycją dla powołania duchownego Karola Wojtyły? Wydaje się, że twórczość poetycka, a zwłaszcza występy sceniczne stanowiły tylko tło kluczowej decyzji.

Gdy pracuję do późna, woła „Arturo!”. Z Arturo Marim rozmawia Piotr Dziubak
Uwieczniłem moment zamykania trumny z ciałem Ojca Świętego, po tym, jak jego sekretarz Stanisław Dziwisz zakrył mu twarz białym płótnem. Te chwile nigdy nie były pokazywane. Zdjęć, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego, jest mnóstwo

Ten, który leczył papieża. Z doktorem Renato Buzzonettim, lekarzem Jana Pawła II, rozmawia Andrzej Majewski SJ
Kiedy byłem przy nim, chciałem przede wszystkim sprawdzić puls. Nie wystarczyło mi obserwowanie monitora pokazującego funkcje życiowe. Chciałem po prostu trzymać go za rękę. Do samego końca.

Dorota Krawczyk – Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
Pytania o kult Jana Pawła II
Mamy błogosławionego, którego imię możemy odtąd wypisywać, gdzie tylko nam się spodoba. Czy o to właśnie chodziło tym, którzy sześć lat temu na placu Świętego Piotra skandowali „Santo Subito”?

Jarosław Kuffel SJ – Pamięć, świętość, relikwie
Doświadczenie świętości czyjegoś życia stawia przed nami pytania: Czym ta świętość jest? Jak myśleć o tych, którzy poprzedzali nas na drodze wiary? Czy potrzebne są nam relikwie? Jak Kościół o tym naucza?

Jan Okoń – Wybrałem większą wolność
Postać Chrystusa w „Bracie naszego Boga” Karola Wojtyły
Karola Wojtyłę łączyło z Bratem Albertem dostrzeżenie w biednych i opuszczonych pełnego człowieczeństwa. Nie chodziło jedynie o uczynki miłosierdzia, praktykowane tradycyjnie w Kościele, ale o utożsamienie się z ludźmi odrzuconymi przez społeczeństwo.

Dk. Bogdan Sadowski – Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem (Ps 62,12)

Sebastian Duda – Wina nie tylko metafizyczna
Czy moglibyśmy dziś zgodzić się z Janem Błońskim, że Polacy nie brali udziału w Holocauście Żydów zamieszkujących polskie ziemie? Jan Tomasz Gross powtarza Polakom: gdy pośród was dokonywała się Zagłada Żydów, nie byliście niewinni. Najwyższy czas uczciwie to wyznać.

Agnieszka Lewandowska-Kąkol – Ta muzyka nie znosi obojętności
Setna rocznica śmierci Gustawa Mahlera
Z ducha dramaturg, zajmował się głównie muzyką symfoniczną i tylko w jej ramach realizował w istocie teatralne pomysły. Nostalgiczna, refleksyjna natura pesymisty nie przeszkadzała mu w pracy dyrygenckiej.

Zofia Zarębianka – Inspiracje duchowością Dalekiego Wschodu w poezji Czesława Miłosza
Niewykluczone, że bezpojęciowość buddyzmu mogła stanowić dla poety ważne pole eksploracji, gwarantowała wyjście poza schematyzm utartych i mocno wyeksploatowanych artystycznie wyobrażeń zakorzenionych w kręgu chrześcijaństwa.

Sławomir Zatwardnicki – Pan Absurdu według Michaela Novaka
Byłoby ryzykowne strzeszczać książkę Michaela Novaka „Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących”. Ale podejmjmy to ryzyko i zajmijmy się zaskakującym określeniem Boga, jakie się pojawia w tej dyskusji z ateistami.

Codziennie zaczynam od nowa. Z Ewą Błaszczyk rozmawia Klaudia Iwanicka
Nie zadawałam sobie pytań, nie kłóciłam się z Bogiem, nie oskarżałam Go. Wyznaczyłam sobie konkretny cel i staram się go osiągnąć. Jeśli nie ma nadziei i czegoś, co ustala porządek, to następują chaos i destrukcja.

TEATR

Paulina Borek-Ofiara: Tęsknoty dojrzałych panien
(Teatr Collegium Nobilium, Akademia Teatralna w Warszawie, „Panny z Wilka”,
Jarosław Iwaszkiewicz; reżyseria – Maja Komorowska)

MUZYKA

Urszula Ciołkiewicz-Latek: Komeda na organach 5200
(Jan Bokszczanin, „Komeda – Inpirations”)

FILM

Jan Pniewski: Portret z papieżem w tle
(„Trzy minuty. 21.37”; reżyseria – Maciej Ślesicki)

TELEWIZJA

Jan Kłossowicz: Le Roi est mort, vive le Roi!
(Małyszomania to świadomie rozdmuchiwany wytwór telewizji)

KSIĄŻKI

Mieczysław Orski: Chłodna jesień pisarza
(Eustachy Rylski, „Na Grobli”)

Adriana Szymańska: Pożegnanie – spotkanie
(Wojciech Kudyba, „Ojciec się zmienia”)

Anna Grodecka: Wiedeń z bałkańskiej perspektywy
(Lidija Dimkovska, „Ukryta kamera”)

Emilia Kolinko: Tajemnice małej Wielkiej Emigracji
(Paweł Goźliński, „Jul”)

Piotr Pieńkosz: Empatia czy lubieżne zaciekawienie?
(Susan Sontag, „Widok cudzego cierpienia”)

Bartosz Wieczorek: Listy do Rzymian odczytane politycznie
(Jacob Taubes, „Teologia polityczna świętego Pawła”)

Justyna Kroczak: Symbol – klucz do rosyjskiej duszy
(Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch /red./, „Symbol w kulturze rosyjskiej”)

Dariusz Gardocki SJ: Chrystus w perspektywie wiary i historii
(Benedykt XVI, „Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania cz. II”)

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.