Przegląd Powszechny

A A A

Wielki połów czy zaplątanie?

Wielki połów czy zaplątanie?

Przegląd Powszechny

Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884

Spis treści:

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski – Facebóg

Magdalena Bigaj -Internet w edukacji kulturalnej
Internet odgrywa coraz większą rolę w rozwoju cywilizacyjnym, a – wbrew mitom – aktywność w sieci sprzyja uczestnictwu w kulturze. Dlatego trzeba czym prędzej rozpocząć edukację cyfrową i uczyć korzystania z różnorodnych zasobów sieci.

Michał Piotr Pręgowski – W standardzie znają cię wszyscy. Prywatność w czasach internetu
W niedalekiej przyszłości do dyspozycji miliardów ludzi będzie cała wiedza świata. Także wiedza o innych ludziach. Rewolucja, o której mowa, zachodzi w cyklu życia jednego pokolenia. Nic dziwnego, że jesteśmy narażeni na błędy.

Jarosław Kępski – Ochrona danych osobowych w teorii i w praktyce
Nasze dane osobowe są przetwarzane w sposób ciągły – oznacza to, że jesteśmy stale obserwowani i oceniani przez innych. Kiedy dochodzi do naruszenia prawa do ochrony naszych danych osobowych oraz prawa do prywatności? Co należy wtedy zrobić?

Renata Nowakowska-Siuta – Maszyny i ludzie. O technologicznym po(d)stępie w edukacji
Często znacznie większe oczekiwania moralne mamy wobec maszyn niż wobec samych siebie. Mówimy „to przez ten internet…”, a przecież to nie on może pozbawić nas wrażliwości etycznej. Raczej sami chętnie ją lekceważymy.

François Marty, Sylvain Missonnier – Młodzież i świat wirtualny
Czy świat wirtualny jest czymś, co w sytuacji uzależnienia pozwala zapomnieć o troskach, co oferuje takie same korzyści jak substancje odurzające, które wyzwalają człowieka od nieznośnej presji rzeczywistości?

Media nowej generacji
Z Elżbietą Kindler-Jaworską, ekspert ds. telewizji cyfrowej rozmawia Krzysztof Ołdakowski SJ
Na czym polega istota technologicznego zwrotu od przekazu analogowego do przekazu cyfrowego? Czy w dobie cyfryzacji należy się spodziewać jeszcze większego oddziaływania mediów na odbiorcę? Kiedy media w Polsce staną się w pełni cyfrowe?

Dk. Bogdan Sadowski – Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem (Ps 62,12)

Zbigniew Jankowski – Wiersze

Rafał Wojasiński – Nowy człowiek
Opowiadanie

Marek Bernacki – „I jaka była w nim trucizna…” – Miłosz o toksycznym Witkacym
O co właściwie Miłoszowi chodzi? Dlaczego tak bardzo akcentuje chorobliwe, wręcz śmiercionośne aspekty twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, którego dzieła czytał przecież z uwagą, komentował je i ich bezpośredniemu wpływowi niewątpliwie podlegał?

Jan Kłossowicz – Mój teatr jest nieśmiertelny!
Z konferencji „Dziś Tadeusz Kantor”, Kraków, 8 – 11 grudnia 2010 r.
Mając przed sobą pozostałości po przedstawieniach Cricot 2 spoczywające na stole, spróbować popatrzeć na spektakle Kantora jak na dramaty. Bo dramaty jako dzieła literackie są wciąż „żywe”, a spektakle nie…

Joanna Niewiarowska – Młoda Polska na nowo odczytana
Na drogach duszy. Gustav Vigeland a rzeźba polska około 1900, Muzeum Narodowe w Krakowie, 6 października – 26 grudnia 2010 r.
Wystawa wpisuje się w nurt działań świadczących o potrzebie nowoczesnej re-lektury sztuki przełomu wieków – zarówno na gruncie historii literatury, jak i historii sztuki.

Wszystko jest darem
Z profesor Anną Wierzbicką, laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2010, rozmawia Krzysztof Michalski
Zaczęło się od czternastu, a teraz są już sześćdziesiąt cztery indefinibilia, czyli pojęcia, których nie da się zdefiniować. Wydaje się nam, że to już jest pełen zestaw, chociaż oczywiście całkowitej pewności mieć nie można.

Jarosław Dudycz – Destrukcja liturgii
Upolitycznienie, narodowy ton i sprzyjanie ojczyźnianej wizji świata przedostają się w Kościele do liturgii. Za burtę wyrzucają przesłanie Ewangelii. Znika harmonia Kościoła, zostaje polskość.

Marcin Cielecki – Proces w mieście Boga
Na marginesie książki Hannah Arendt, „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła”, Znak, Kraków 2010.
Bez tej książki nie byłoby literatury Holocaustu. Wyznaczyła ona poziom pisania o Szoah w taki sposób, że z doświadczenia jednostkowego próbuje się zajrzeć na stronę doświadczenia uniwersalnego i metafizycznego.

Decydują mocarstwa
Z Jakubem Grygielem rozmawiają Jakub Halcewicz-Pleskaczewski i Krzysztof Ołdakowski SJ
Czy w Stanach Zjednoczonych zwycięży izolacjonizm? Czy możliwy jest obecnie konflikt militarny? Jak zmienia się rola NATO? Jak uniknąć cyberwojny?

TEATR

Paulina Borek-Ofiara: Nieustanne wymyślanie świata
(Teatr Narodowy, „Kreacja” Ireneusza Iredyńskiego; reżyseria – Bożena Suchocka)

MUZYKA

Urszula Ciołkiewicz-Latek: Symfonicznie i jazzowo
(Krzysztof Herdzin, „Symphonicum”)

Agnieszka Lewandowska-Kąkol: Anderszewski – artysta nieprzewidywalny
(4 lutego 2011 r., Filharmonia Narodowa w Warszawie)

FILM

Jan Pniewski: Być znakiem Boga
(„Ludzie Boga”; reżyseria – Xavier Beauvois)

TELEWIZJA

Jan Kłossowicz: Teaser
(„Jak łatwo i szybko nauczyć się pisać dla telewizji”)

KSIĄŻKI

Adriana Szymańska: Wspomnienia i wizje
(Alfred Marek Wierzbicki, „Fotografia rodzinna”)

Mieczysław Orski: Literackie fotografie Andermana
(Janusz Anderman, „Fotografie ostatnie”)

Emilia Kolinko: Bóg na ludzką miarę
(Wojciech Tochman, „Bóg zapłać”)

Anna Grodecka: Miłość po turecku
(Orhan Pamuk, „Muzeum niewinności”)

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.