Przegląd Powszechny

A A A

Śmierć (nie)oswojona

Śmierć (nie)oswojona

Przegląd Powszechny

Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884

Spis treści:

Krzysztof Ołdakowski SJ – Śmierć jest częścią życia

Józef Binnebesel, Dominik Krzyżanowski – Myślenie o tanatopedagogice
Trudno znaleźć w współczesnej pedagogice treści związane z śmiercią i umieraniem. Proces wychowania odbywa się tak, jakby problem śmierci w ogóle nie istniał. Należy zwrócić uwagę na istotną kwestię – nie każdy będzie podejmować taką czy inną rolę społeczną lub zawodową, jednak każdy zetknie się ze śmiercią, a w ostateczności sam jej doświadczy.

Elżbieta Krajewska-Kułak, Agnieszka Kułak – Zmagania współczesnej medycyny ze śmiercią
Współczesna medycyna musi opierać się nie tylko na osiągnięciach naukowych, ale być sztuką słuchania drugiego człowieka i wczuwania się w jego przeżycia. Nie wszyscy to rozumieją. Życie się zmedykalizowało, chorego traktujemy instrumentalnie.

Zbigniew Bohdan – Cierpienie lekarza w spotkaniu ze śmiercią
Lekarzowi dużo łatwiej rozliczyć się z nadgorliwości w ratowaniu chorego niż z zaniechania uporczywych procedur, uznania ich bezskuteczności. Jest w tym niezgoda na porażkę w walce ze śmiercią, złamanie przymierza z chorym.

Bogusław Stelcer – Utrzymując więź
Czyli jak przeżyć żal po stracie ukochanej osoby
Przez śmierć bliskich uświadamiamy sobie własną skończoność. Przyjęcie tej perspektywy nigdy nie było i nie jest proste dla żyjących. Strata pociąga za sobą reakcje wyparcia, zaprzeczenia, złości, depresji czy nawet żałobę patologiczną.

Piotr Kasiłowski SJ – Jezus wobec śmierci innych ludzi
Wskrzeszenia to powrót do normalnego życia, które się kiedyś skończy definitywnie śmiercią. Należy się jednak do niej przygotować przez nawrócenie. Jak dobry łotr, który cierpienie potraktował jako oczyszczenie z popełnionych grzechów.

Żyć i nieustannie dziękować
Z ks. prof. Stanisławem Warzeszakiem rozmawia Zdzisława Specht-Abramiuk
Wiara i rozum wzajemnie się dopełniają, dlatego rozum oświecony wiarą odczytuje prawa moralne i wciela je w ludzkie działania znacznie trafniej i skuteczniej.

Anna Gębalska – Kara śmierci: moralne uzasadnienie?
Na karę śmierci należy patrzeć w sposób integralny, uwzględniając historię kształtowania się poglądów na jej temat. Jednak należy uważać ją za pozostałość czasów barbarzyństwa i zdziczenia.

dk. Bogdan Sadowski – Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem (Ps 62,12)
Komentarze do czytań niedzielnych

Test wiarygodności
Z dr. hab. Zbigniewem Paskiem, prof. AGH, religioznawcą, rozmawia Małgorzata Bilska

Problemem dla Kościoła nie jest fakt pedofilii u siebie, bo pedofile są także poza Kościołem, ale to, że ukrywał swoich pedofilów. To jest kamień młyński u szyi Kościoła.

Jerzy Klechta – Bunt, wolność, absurd
Uznany pisarz, moralista. Po wydaniu „Mitu Syzyfa” i „Obcego” zaczęto uważać go za twórcę poematów filozoficznych. Czy Albert Camus był filozofem? Unikał zakwalifikowania do jakiejkolwiek formacji. Zmarł 60 lat temu.

Mamy fantastyczną młodzież pianistyczną
Z prof. Piotrem Palecznym rozmawia Agnieszka Lewandowska-Kąkol

Na Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju przyjeżdżają zwycięzcy najpoważniejszych konkursów, czasem 10 dni po swym sukcesie. To najbardziej aktualny obraz pianistyki. Sam słucham rocznie 300-400 pianistów młodego pokolenia.

Waldemar Michalski – Wojciech Siemion – pan na Petrykozach
Od wielu lat jednym z najważniejszych punktów programu Warszawskiej Jesieni Poezji były grupowe wyjazdy poetów z kraju i ze świata „do Siemiona w Petrykozach”.

Jan Tomkowski – Paul Valéry
Norwid i Valéry, Valéry i Norwid. Do ich spotkania nie mogło dojść – Norwid urodził się 50 lat przed Valérym i umarł stanowczo za wcześnie. Mieliby sobie dużo do powiedzenia. Valéry jest twórcą ostatniej i zapewne najpełniejszej teorii poezji, jaka powstała w XX w.

Rafał Wojasiński – Hiacynt
Opowiadanie
Żyję na tym cmentarzu, bo nie ma dla mnie miejsca. Niektórym Bóg miejsca nie daje. Dla mnie to nic nie znaczy, to musi coś znaczyć dla Boga.

Teatr
Paulina Borek-Ofiara: Na ratunek Bożym planom
(Teatr Polonia w Warszawie, „Kantata na cztery skrzydła” Roberta Bruttera; reżyseria – Grzegorz Warchoł)

Muzyka
Urszula Ciołkiewicz-Latek: Osiecka i Soyka – znani i nieznani
(Stanisław Soyka, „…tylko brać. Osiecka znana i nieznana”)

Film
Jan Pniewski: Kobiety nieprzyzwoite
(„Kobiety bez mężczyzn”; reżyseria – Shirin Neshat)

Telewizja
Jan Kłossowicz: Kibice i esteci
(„Oglądamy zawody sportowe jak teatr”)

Książki
Adriana Szymańska: Przed i po apokalipsie
(Marzanna Bogumiła Kielar, „Brzeg”)

Mieczysław Orski: Nierzeczywistości Kazimierza Brandysa
(Kazimierz Brandys, „Matka Królów”)

Zofia Zarębianka: Wiersze, które bolą
(Artur Szlosarek, „Święto szparagów”)

Justyna Kroczak: Czym jest czas?
(Michał Heller, „Uchwycić przemijanie”)

Bartosz Wieczorek: Rosyjski stan ducha
(Jacek Hugo-Bader, „W rajskiej dolinie wśród zielska”)

Marcin Cielecki: Wyzwolona narracja oczu
(Mariusz Sieniewicz, „Miasto Szklanych Słoni”)

Krzysztof Ołdakowski SJ: Camino, czyli życie
(Emilia i Szymon Sokolikowie, „Do Santiago. O pielgrzymce, Maurach, pluskwach i czerwonym winie”)

Polemiki: Tomasz Jędrzejewski – Usłyszeć głos studenta

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.