Przegląd Powszechny

A A A

Pęd do wiedzy czy pęd do dyplomu

Pęd do wiedzy czy pęd do dyplomu

Przegląd Powszechny

Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884

Krzysztof Ołdakowski SJ – Przyszłość uniwersytetu

Debata: Między akademią a zawodówką
O kondycji szkół wyższych w Polsce rozmawiają: prof. Daria Nałęcz, prof. Marcin Kula, prof. Maciej Władysław Grabski i redaktorzy „Przeglądu Powszechnego”
W wielu przypadkach młodemu człowiekowi potrzeba dyplomu, a czasami nawet bardziej dyplomu niż wykształcenia. Taki człowiek potrzebuje narzędzi, które pozwolą mu się odnaleźć na rynku pracy – mówi prof. Daria Nałęcz.

Tadeusz Luty – Wyzwania dla uniwersytetu
Przyczynek do poszukiwania (nowej?) roli uniwersytetu
Wypełnianie wszelkich misji uniwersytetu musi być stale oparte na relacjach mistrz–uczeń. Potrzeba zróżnicowania zadań uniwersytetu i wyróżnienia kształcenia elitarnego.

Zbigniew Marciniak – Uczymy bez kompleksów
Z prof. Zbigniewem Marciniakiem rozmawia Krzysztof Ołdakowski SJ
Uczelnia musi w sposób zróżnicowany odpowiadać na potrzeby studentów, ale nie wolno zatracić misji kształcenia elit. To nasze oczko w głowie, to są nasi następcy. Większości też trzeba coś zaoferować i często ma to charakter kształcenia sprofilowanego pod kątem zawodu – mówi prof. Zbigniew Marciniak.

Dominik Antonowicz – Rewolucja epistolarna
Czyli o sztuce pisania w dobie komunikacji elektronicznej
Szkolnictwo wyższe i rynek pracy nie mogą stać się wrogimi sobie rzeczywistościami. Ich rozdzielność była pożądana w latach dwudziestych XX w., gdy w Polsce było 20 tys. studentów. Ale jest niedopuszczalna, gdy jest ich niemal sto razy więcej.

Renata Nowakowska-Siuta – Uczelnia czy hurtownia wiedzy?
Pytanie o kierunki przemian we współczesnym szkolnictwie wyższym
Propozycje kierunków kształcenia w wielu uczelniach często nie są racjonalnie umotywowane. To budzi wątpliwość, czy kwalifikacje absolwentów będą wykorzystane do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Zofia Zarębianka – Idea uniwersytetu wobec kryzysowej sytuacji w polskim szkolnictwie wyższym
Kilka (pesymistycznych) refleksji
Przemiany ustrojowe po 1989 r. dotknęły także edukacji na poziomie uniwersyteckim. Nie mogło się obyć bez pomyłek i nietrafnych wyborów, za które teraz, po upływie dwudziestu lat, jako społeczeństwo płacimy wszyscy.

Marc O’Connor – Rola nauk humanistycznych we współczesnych uniwersytetach
Na marginesie, ale nie marginalna
W ostatnich latach ukazało się wiele analiz i artykułów, w których autorzy utyskują nad spadkiem zainteresowania naukami humanistycznymi, a niektórzy wieszczą nawet bliski koniec humanistyki. Jednakże te lamenty są dowodem naszego zaniepokojenia drogami poznania i znaczenia człowieczeństwa oraz potrzeby znalezienia odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być w pełni człowiekiem?

Jakub Grygiel – O pożytkach płynących z klasycznego wykształcenia
Czyli 11 powodów, dla których Plutarch i Herodot wciąż dziś mają znaczenie
Teksty dawnych autorów nie pomogą nikomu w zdobyciu pracy w Goldman Sachs czy Pentagonie. Ale czytanie ich jest odświeżające – książki te nie sprowadzają spraw ludzkich do modeli logicznych. Pokazują, że nie wszystko daje się pojąć.

dk. Bogdan Sadowski – Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem (Ps 62,12)
Komentarze do czytań niedzielnych

Andrzej Walicki – Mesjanizm nie na nasze czasy (dokończenie)
Z prof. Andrzejem Walickim rozmawiają Sebastian Duda, Tomasz Jędrzejewski i Krzysztof Ołdakowski SJ
Kiedy nacjonalizm typu endeckiego, agresywnego, uznał się za tożsamy z katolicyzmem, uznał tym samym, że nie reprezentuje już racji względnej – „kto silniejszy” – ale rację absolutną. To była ogromna uzurpacja.

Rafał Wojasiński – Drugi człowiek
Opowiadanie
Siedział na przystanku już od dwóch godzin. Nie miał już ludziom nic do powiedzenia. Tak jak Rublow, wielki pokutnik i twórca ikon, o którym kiedyś oglądał film.

Adam Harasiewicz – Gdziekolwiek by żył, jego twórczość byłaby „po polsku”
Z pianistą Adamem Harasiewiczem rozmawia Agnieszka Lewandowska-Kąkol
Chopin zawsze był lubiany przez pianistów i słuchaczy. Konkursy bardzo przyczyniają się do tego stałego zainteresowania. Japończycy od dawna za nim szaleją. Mają bardzo ubogą muzykę. Może dlatego tak garną się do muzyki pięknej i szalenie urozmaiconej.

Giovanni Cucci SJ, Hans Zollner SJ – Przeciwstawić się kulturze pedofilii
Pedofilia jest perwersją i, by za taką była uznana i by można było się jej przeciwstawiać, należy ustanowić pewną normę, w pierwszej kolejności etyczną i psychologiczną, a dopiero potem prawną.

Teatr

Paulina Borek-Ofiara: Telewizyjny sitcom o kobietach
(Teatr Capitol w Warszawie, „Wszystko o kobietach” Miro Gavrana; reżyseria – Tomasz Obara)

Muzyka

Urszula Ciołkiewicz-Latek: Projekt muzycznej wyobraźni
(„The Imagine Project”)

Michał Klubiński: Chopin i muzyczni kosmopolici
(6. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa”)

Film

Jan Pniewski: Miłość i nawrócenie
(„Jej droga”; reżyseria – Jasmila Žbanić)

Piotr Pieńkosz: Zagubieni w miłości
(„Wyśnione miłości”; reżyseria – Xavier Dolan)

Telewizja

Jan Kłossowicz: Niezastąpione okienko
(„Kina starych filmów…”)

Książki

Adriana Szymańska: Życie szczęśliwe i poszczęśliwe
(Anna Janko, „Wiersze z cieniem”)

Mieczysław Orski: Współczesne studium rozpaczy
(Wojciech Chmielewski, „Kawa u Doroty”)

Krzysztof Ołdakowski SJ: Smak pielgrzymowania
(Hape Kerkeling, „Na szlaku do Composteli. Najważniejsza droga mojego życia”)

Zofia Zarębianka: Poetka duchowej mądrości
(Beata Szymańska, „Wybór wierszy”)

Anna Grodecka: W sercu holenderskiej kolonii
(Hella S. Hasse, „Panowie herbaty”)

Jacek Uglik: Morderstwo po polsku
(Ryszard Ćwirlej, „Ręczna robota”)

Natalia Grzywalska: Kino jako filozofia
(Gilles Deleuze, „Kino. 1. Obraz-ruch; 2. Obraz-czas”)

Marcin Cielecki: Znaczone karty
(Marek Krajewski, „Erynie”)

Sylwia Gibaszek: Poezja – przykład szamańskich praktyk
(Katarzyna Bieńkowska, „Działania na ułamkach”)

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.