Przegląd Powszechny

A A A

Demony, opętanie, egzorcyzmy

Demony, opętanie, egzorcyzmy

Przegląd Powszechny

Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884

Spis treści:

Krzysztof Ołdakowski SJ: Walka z mocami ciemności

Dariusz Kowalczyk SJ: Szatan, niestety, istnieje
Istnienie i działanie szatana nie znosi ludzkiej odpowiedzialności za czynienie zła. Powinniśmy być jednak świadomi, że niekiedy próbuje na nas wpłynąć duch, który jest nie tylko personifikacją naszych słabości i chorób, ale odrębnym bytem.

Piotr Kasiłowki SJ: O demonach i egzorcyzmach w Biblii
Kultury ościenne Izraela miały monstrualnie rozwiniętą demonologię, jednak Stary Testament zdaje się nie zauważać tej tematyki. Natomiast Nowy Testament używa piętnastu terminów na określenie istot demonicznych. Na czym polega wyjątkowość starcia Jezusa z szatanem?

Demony, opętanie, egzorcyzmy
Rozmawiają: egzorcysta ks. Andrzej Grefkowicz, psychiatra dr Włodzimierz Szyszkowski, filozof prof. Zbigniew Mikołejko i redaktorzy „Przeglądu Powszechnego”

Opętany prędzej powie: Jezus jest Panem, niż: Idź precz, szatanie. Obrazy filmowe jak „Omen” nie są przesadzone. Dlaczego opętanie jest czymś więcej niż chorobą? Na czym polega działanie szatana, a na czym egzorcyzm?

Jacek Prusak SJ: Opętanie a zasada wyłączonego środka
Psychiatria i psychologia nie są zdolne do wyjaśnienia zła, bo nauka nie może powiedzieć, czy istnieje jakaś rzeczywistość poza tą, którą bada. Egzorcyzm jest znakiem, który, podobnie jak cuda, wymaga wiary.

Włodzimierz Mocydlarz SJ: W służbie opętanych i dręczonych
Jak do problemu opętania i egzorcyzmów podchodzi się dzisiaj, np. w literaturze i w filmie, jak Kościół służy ludziom opętanym i dręczonym przez szatana, jak walczy z nim, sięgając do źródła, którym jest Misterium Paschalne Chrystusa.

Jacek Głażewski: Diabeł tkwi w… przysłowiach
Lektura dawnych przysłów uświadamia, że popularny wizerunek diabła jako złośliwego, lecz niezbyt groźnego psotnika i nicponia, swojskiego czarta, z którym można ubić interes, zagrać w karty lub kości, diabła-poczciwca, dobrotliwego zrzędy i drapichrusta jest zdecydowanie ujęciem niepełnym.

dk. Bogdan Sadowski: Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem (Ps 62,12)
Komentarze do czytań niedzielnych

Życie w służbie Chopinowi
Z prof. Janem Ekierem rozmawia Agnieszka Lewandowska-Kąkol

Chopin publikował u trzech wydawców – francuskiego, niemieckiego i angielskiego. W różny sposób przygotowywał rękopisy i w taki też sposób przebiegał proces wydawniczy. Istnieją czasem trzy różne czystopisy jego utworów.

Michał Pędracki: Dziewięć kręgów Piekła
Z miejscowymi rąbię lód na Wiluju. Robią to każdej zimy, by zapewnić rodzinom zapasy wody pitnej – autor zafascynowany jest Jakucją, jej kulturą, obyczajami. Reportaż z podróży do tego kraju.

Marek Blaza SJ: Msza trydencka – najlepsza forma liturgii?
Paweł Milcarek, „Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej”, „Christianitas” nr 41/42, Warszawa 2009.

Książka Pawła Milcarka ma na celu zniechęcenie do reform liturgicznych po II Soborze Watykańskim i przyrównanie ich do zmian w liturgii, których dokonali w XVI w. przedstawiciele reformacji.

Andrzej Osiński: Heinrich Böll – in memoriam
Po kataklizmie wojny nic nie jest w stanie funkcjonować tak jak dawniej, a człowiek – otoczony ruinami świata, jaki niegdyś zbudował – na próżno żywi nadzieję, że wszystko jeszcze jest i będzie po staremu. Portret pisarza Heinricha Bölla (1917-1985).

Teatr

Paulina Borek-Ofiara: Nadia, Nadia
(Teatr Buffo w Warszawie, „Boeing, Boeing” Marca Camolettiego; reżyseria – Gabriel Gietzky)

Anna Grodecka: Mistrz na lubelskiej prowincji
(„Bóg” Woody’ego Allena; reżyseria – Grzegorz Kempinsky)

Muzyka

Urszula Ciołkiewicz-Latek: Ułamek minionego świata
(Cecilia Bartoli, „Sacrificium”)

Telewizja

Jan Kłosowicz: Beckett za szybą
(„Szekspir wyraził to lepiej, trafniej i mocniej”)

Książki

Adriana Szymańska: Poezja wielu wyznań
(Barbara Gruszka-Zych, „Ostatnie śniadanie”; Mariusz Więcek, „Ekwilibrium”)

Mieczysław Orski: Polskie genealogie
(Joanna Bator, „Piaskowa Góra”)

Katarzyna Pochmara-Balcer: Literackie cegiełki
(Annick Benoit-Dusausoy, Guy Fontaine /red./, „Literatura Europy. Historia literatury europejskiej”)

Jacek Poznański SJ: Zdradzający – zdradzony
(Jerzy Grzybowski, „Romans, zdrada i co dalej?”)

Emilia Kolinko: Jaka ta nowa Polska?
(Mariusz Szczygieł /oprac./, „20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła”)

Anna Grodecka: Tylko dla wytrwałych
(Yoko Tawada, „Fruwająca dusza”)

Zofia Zarębianka: Świadectwo życia niezłomnego
(Jan Józef Szczepański, „Dziennik 1945-1956”)

Bartosz Wieczorek: Meandry teologii politycznej
(Mark Lilla, „Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny zachód”)

Marcin J. Witan: Synaj i wzgórze w Galilei
(Jacob Neusner, „Rabin rozmawia z Jezusem”)

Partnerzy:

Pisma jezuickie na świecie:

Prawa autorskie © 2009 Przgląd Powszechny. Wszelkie prawa zastrzeżone.